முகப்பு

மருத்துவக் காப்புறுதி, வீட்டுக் காப்புறுதி, வாகனக் காப்புறுதி, ஆயுள் காப்புறுதி அனைத்தும் தமிழில் உரையாடி செய்துகொள்ள நாடுங்கள்

Tél.: 09 83 06 14 13


தமிழில் தொடர்பு கொள்ள:

Madame. பார்த்தீபன் றஜனி - 07 68 55 17 26

Actif Assurance:

165 Av. de la République
93140 BONDY
93140 BONDY


RER - E, Gare de Bondyற்கு அருகாமையில் உள்ள BNP PARIBAS banqueவங்கிக்கு அருகே அமைந்துள்ளது எமது நிறுவனம்.